Profil firmy
 
 Profil firmy
  Identifikačné údaje
  Personálne obsadenie
  Kvalita prác
  Technické vybavenie
  - Meracia technika
  - Programové vybavenie
  - Vozový park
 Služby a produkty
 Kariéra
 Ukážky projektov
 Európsky sociálny fond
 Referencie
 Fotogaléria
 Kontakt
 

Firma GEO-KOD, s.r.o. vznikla v apríli 1997 združením dovtedy samostatne podnikajúcich fyzických osôb. Hlavným predmetom jej činnosti sú geodetické práce, realizované v oblasti investičnej výstavby, špeciálnej inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

Teritoriálne vykonávame geodetické činnosti na celom území Slovenskej republiky. Firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.Hlavným krédom firmy je:

SPOĽAHLIVOSŤ,

KVALITA,

a OPERATÍVNOSŤ


pri poskytovaní služieb našim klientom.

 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
Nova registrácia  
 Najnovšie referencie
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa

viac
 
22.02.2018
Slovensky   English   Copyright 2006 Geokod
Powered by Truelite Co.