Európsky sociálny fond
 
 Profil firmy
 Služby a produkty
 Kariéra
 Ukážky projektov
 Európsky sociálny fond
  Verejné obstarávanie
  Realizácia projektu
  Ukončenie projektu
 Referencie
 Fotogaléria
 Kontakt
 
   


Vážení návštevnící,
vitajte na stránke, venovanej prezentácii projektu v rámci
Európskeho sociálneho fondu, vo firme GEO-KOD, s.r.o.


Názov projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GEO-KOD, s.r.o. rozvojom ľudského kapitálu
Žiadateľ GEO-KOD, s.r.o.
Sektor súkromný
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
Kód výzvy DOP-SIA-2008/3.1.5/01Kontakt:
Ing. Andrea Kapustová
referát projektov a vonkajších vzťahov spoločnosti GEO-KOD, s.r.o.
tel.: +421 2 4464 6551, fax: +421 2 4464 6552
 


 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
Nova registrácia  
 Najnovšie referencie
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa

viac
 
22.02.2018
Slovensky   English   Copyright 2006 Geokod
Powered by Truelite Co.