Dopravné stavby cestné
 
 Profil firmy
 Služby a produkty
 Kariéra
 Ukážky projektov
 Európsky sociálny fond
 Referencie
  Dopravné stavby cestné
  Dopravné stavby železničné
  Priemyselné stavby
  Polyfunkčné objekty
  Inžinierske siete
  Informačné systémy o území
  Kataster nehnuteľností
  Špeciálne geodetické práce
 Fotogaléria
 Kontakt
 
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2009
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa
D3 štôlňa a tunel Čadca-Horelica  
GeoExperts spol s r.o. 1998-2003
Kontrolné absolútne meranie (3D) konvergencie v prieskumnej štôlni a tuneli razenom technológiou NRTM. Dĺžka tunela cca 560m.
D1 Višňové prieskumná štôlňa  
GeoExperts spol s r.o. 1998-2002
Kontrolné absolútne meranie (3D) konvergencie v prieskumnej štôlni razenej technológiou TBM (východný portál) a NRTM (západný portál). Dĺžka štôlne cca 7600m.
D1 Dubná Skala - Turany  
Národná diaľničná spoločnosť,a.s. 2006
Vybudovanie a určenie parametrov bodov základnej vytyčovacej siete ZVS pre stavbu dial’nice.
D2 tunel Sitina  
TAISEI Corporation 2003-2007
Realizácia prác AGK hlavného dodávateľa tunela Sitina a kontrola parametrov bodov ZVS.
D1 Mengusovce - Jánovce  
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 2005-2007
Výkon činností autorizovaného geodeta a kartografa (AGK) stavebného dozora.
D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov  
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 2005-2007
Výkon činností autorizovaného geodeta a kartografa (AGK) stavebného dozora.
R1 Trnava - Nitra  
Národná diaľničná spoločnosť,a.s. 2006-2007
Vytýčenie osového polygónu rýchlostnej komunikácie a výpočet optimálnych smerových parametrov trasy, geodetické určenie prechodových prierezov a podjazdných výšok mostných objektov.
D1 Bratislava - Sverepec  
Národná diaľničná spoločnosť,a.s. 2007
Určenie optimálnych smerových parametrov trasy a vytýčenie osového polygónu diaľnice.
[1] Počet referencii na stránke:
 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
Nova registrácia  
 Najnovšie referencie
Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava, Vajnory - Trnava, km 13.7 - km 50.0, účelová mapa

viac
 
22.02.2018
Slovensky   English   Copyright 2006 Geokod
Powered by Truelite Co.