Naše služby

SPOĽAHLIVOSŤ, KVALITA, OPERATÍVNOSŤ

Inžinierská geodézia

Stavby, železnice, cesty, tunely

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytyčovanie hraníc

Projektovanie pozemkových úprav

Vysporiadanie pozemkov a vlastníctva

Mapovanie

Mapy miest, závodov, diaľnic, železníc

Bodové polia

Polohové a výškové bodové polia

Špeciálne geodetické práce

Deformácie, monitoring, záťažové skúšky

Fotogaléria