Služby a produkty​

  • trvalá stabilizácia bodov polohových a výškových bodových polí,
  • určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí,
  • nivelačné práce všetkých presností,
  • budovanie ťažkej stabilizácie účelových geodetických sietí,
  • určenie parametrov presných geodetických sietí a základných vytyčovacích sietí,
  • konzultačná činnosť pri návrhu optimálnych štruktúr geodetických sietí,
  • výpočtové práce a rozbory presnosti s Vami realizovaných meraní,
  • transformácie súradníc.