Vitajte na stránke, venovanej prezentácii projektu v rámci
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo firme

GEO-KOD, s.r.o.

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

PODPORA INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI GEO-KOD, S.R.O.

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie hardvérového a softvérového vybavenia a s tým spojené aj dôležité zaškolenie zamestnancov naň. Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti GEO-KOD, s. r. o., posilniť existujúce a nadviazať nové obchodné partnerstvá prostredníctvom inovácie procesu a inovácie produktu. Inovácia výrobného procesu bude zodpovedať vysokému stupňu inovačnej stupnice, keďže v podmienkach SR sa v súčasnosti nenachádza firma, ktorá by disponovala takýmto hardvérovým a softvérovým vybavením

Názov prijímateľa:      GEO-KOD, s.r.o.

Sídlo:                           Karloveská 24, 841 04, Bratislava

IČO:                             35 715 456

DIČ:                             2020218178

E-mail:                        geokod@geokod.sk

Web:                           https://www.geokod.sk/

Dátum začatia realizácie projektu:                09/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:          08/2018 

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 890, 00 EUR

www.opvai.sk