Služby a produkty​

  • základné technické mapy miest, závodov, diaľnic,
  • jednotné železničné mapy, situačné plány železničných vlečiek,
  • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
  • účelové mapy cintorínov, poľnohospodárskych podnikov,
  • tematické mapovanie poľnohospodárskej pôdy,
  • spolupráce pri zabezpečení a aktualizácii (reambulácii) mapových podkladov,
  • mapovanie v 3D s výstupmi do projekčného prostredia projektanta (MOSS…),
  • tvorba digitálnych modelov terénu,
  • pasportizácia vodných tokov a inžinierskych sietí,
  • skenovanie, transformácia a digitalizácia analógových mapových podkladov.