Zoznam REFERENČNÝCH PROJEKTOV realizovaných v posledných rokoch​

– 1999 – 2007 Geodet projektanta na stavbe polyfunkčných objektov v Bratislave,
– 1999 – 2000 Geodet dodávateľa POLUS Centrum Bratislava,
– 1999 – 2008 Geodet investora na stavbách polyfunkčných objektov v Bratislava,
– 2000 Geodet dodávateľa pri výstavbe závodu Výroba kancelárskych pomôcok v Seredi,
– 2001 – 2005 Hlavný geodet stavby a Geodet investora pri výstavbe objektov J&T WEST END na
Lamačskej ul..