Služby a produkty

  • projektovanie pozemkových úprav,
  • mapovanie poľnohospodárskych podnikov,
  • kontrolné meranie výmer poľnohospodárskych pôdnych blokov,
  • vytyčovanie náhradných pozemkov.