Zoznam REFERENČNÝCH PROJEKTOV realizovaných v posledných rokoch:

Výkon autorizovaného geodeta stavby, geodetické činnosti geodeta dodávateľa na stavbách ŽSR,
Modernizácia železničnej trate pre traťovú rýchlosť do 160km/h

– 2000 UČS 10 traťový úsek Cífer – Trnava,
– 2001, 2007 traťový úsek Devínske Jazero – Zohor,
– 2002 – 2006 UČS 02, UČS 04, UČS 06, traťový úsek Bratislava Rača – Šenkvice,
– 2004 – doteraz Geodet dodávateľa UČS 12 – UČS23 traťový úsek Trnava – Nové Mesto nad Váhom,
UČS24 – UČS28 traťový úsek Nové Mesto nad váhom – Zlatovce, UČS33 – UČS40 traťový úsek
Trenčianska Teplá – Beluša, UČS29 – UČS32 traťový úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá, – UČS43
traťový úsek Beluša – Púchov, UČS48 – UČS52 traťový úsek Považská Teplá – Žilina.,
– 2008-2011 UČS 01, 03, 04 Žilina – Krásno nad Kysucou,
– 2004 – 2007 Autorizovaný geodet stavby, UČS 12, UČS13, UČS14, UČS15, UČS16, UČS17
a UČS18, I. etapa Trnava – Piešťany,
– 2006 – 2008 Autorizovaný geodet stavby, UČS 19, UČS20, UČS22 a UČS23 traťový úsek
Piešťany – Nové Mesto nad Váhom,
– 2009 – 2013 Autorizovaný geodet stavby, UČS24 – UČS28 traťový úsek Nové Mesto nad Váhom –
Zlatovce,
– 2009 – 2014 Autorizovaný geodet stavby, UČS33 – UČS40 traťový úsek Trenčianska Teplá –
Beluša,
– 2012 – doteraz: Autorizovaný geodet stavby, UČS29 – UČS32 traťový úsek Zlatovce – Trenčianska
Teplá,
– 2012 – doteraz: Autorizovaný geodet stavby, UČS41 – UČS43 traťový úsek Beluša – Púchov,
– 2014 – doteraz: Autorizovaný geodet stavby, UČS48 – UČS52 traťový úsek Považská Teplá – Žilina.

Geodetické činnosti geodeta dodávateľa na ostatných stavbách ŽSR, rekonštrukcie železničných
stavieb

– 2000, 2006, 2008, 2009, 2010 Rekonštrukcii koľají prvého až piateho nástupišťa v žst. Bratislava
hlavná stanica,
– 2001 Rekonštrukcii koľají a nástupíšť v žst. Liptovský Mikuláš,
– 2001 Rekonštrukcia hybridných výhybiek v Haniske pri Košiciach,
– 2001 – 2002 Výstavba Dynamických koľajových váh (Čaňa, Devínska Nová Ves, Plaveč, Púchov,
Čierna nad Tisou),
– 2003 železničná vlečka SWEDWOOD Malacky,
– 2005 Preložka železničnej trate Žarnovica,
– 2006 Preložka železničnej trate Vrtižer
– 2007 Rekonštrukcia Bratislavského tunela č.2
– 2007 Rekonštrukcia PLD Starý Smokovec – Hrebienok
– 2007 Rekonštrukcia koľaje č.1 Devínske Jazero
– 2008 Rekonštrukcii koľají v žst. Bratislava Nové Mesto
– 2011 Rekonštrukcia spojovacej koľaje vlečky Zemianske Kostoľany
– 2011 Rekonštrukcia železničnej infraštruktúry Bratislava – Dunajská Streda
– 2012 Rekonštrukcia trakčného vedenia žst. Bratislava – hlavná stanica
– 2012 Rekonštrukcia koľají Rimavská Sobota- Rimavská Baňa
– 2012 Rekonštrukcia trakčného vedenia Varín – Vrútky
– 2014 – 2015 Rekonštrukcia žst. Nové Zámky, Trnava