NAŠI PARTNERI

Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.,

Železničné stavby, a.s. Košice,

Betamont, s.r.o.,

Doprastav, a.s.,
Alpine Slovakia, s.r.o.,

GJW Praha, s.r.o,

Elektrizácia železníc Kysak, a.s.,

Elza, s.r.o.,

Eltra, s.r.o.,

Združenie PROJEKT SK 2004,

líder združenia OHL ŽS Brno – organizačná zložka Slovensko,

SKANSKA BS, a.s.,

Adotel Hex, s.r.o.,

Modest Delta, s.r.o,

Združenie SK Nové Mesto, líder združenia Doprastav a.s.,

TSS Bratislava, a.s,

Viamont DSP, a.s.,

Združenie Púchov, líder združenia OHL ŽS Brno –
organizačná zložka Slovensko,

Združenie Pod Brezinou, líder združenia TSS Grade, a.s.,

Združenie TEBS, líder združenia TSS Grade, a.s.

ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE, MOST TRENČÍN
DIAĽNICA D1, ÚSEK HUBOVÁ IVACHNOVÁ
VYTÝČENIE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA FC DAC 1904