Služby a produkty

  • meranie pretvorenia (deformácie) stavebných objektov a technologických celkov,
  • realizácia geodetických meraní pre potreby TBD na vodných dielach,
  • geodetické merania pre potreby “in-situ” monitoringu pri výstavbe tunelov,
  • geodetické práce v podzemí pri činnostiach vykonávaných banským spôsobom,
  • geodetické práce pri zaťažovacích skúškach stavebných konštrukcií,
  • meranie geometrických parametrov žeriavových dráh a potrubných mostov,
  • určenie geometrických parametrov anténových nosičov,
  • zameranie vnútorných priestorov stavieb a architektonických pamiatok,
  • meranie prechodových prierezov a prejazdných profilov,
  • meranie geometrickej polohy koľají a určenie parametrov GPK.